check-circle Created with Sketch.

Wczesne wspomaganie rozwoju Twojego dziecka

Informacje dla rodziców na temat wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od urodzenia do rozpoczęcia nauki w Westfalii-Lippe

Związek samorządowy LWL odpowiada za wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Westfalii-Lippe. Pokrywa on koszty tych świadczeń (z wyjątkiem świadczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego) od urodzenia dziecka do rozpoczęcia przez nie nauki w szkole.
Pomoc taką planujemy wspólnie z Państwem.

Chcemy, aby zarówno Państwa dziecko, jak i Państwo mogli w pełni i samodzielnie uczestniczyć w życiu społecznym – niezależnie od miejsca zamieszkania i formy opieki, jaką otrzymuje dziecko.

Jeżeli rozważają Państwo skorzystanie z ofert wczesnego wspomagania rozwoju swojego dziecka, chętnie służymy pomocą.

Po to, aby dzieci mogły się optymalnie rozwijać

Związek LWL finansuje pomoc dzieciom niepełnosprawnym oraz dzieciom zagrożonym niepełnosprawnością

  • Co to jest wczesne wspomaganie rozwoju?
  • Jakie są formy wczesnego wsparcia rozwoju?
  • Kiedy wczesne wspomaganie rozwoju jest wskazane?
  • Gdzie odbywa się wczesne wspomaganie rozwoju?
  • W jaki sposób mogę zgłosić moje dziecko do wczesnego wspomagania rozwoju?
  • Do kogo mogę się zwrócić?

Osoba kontaktowa

Udzielamy porad w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju poufnie i bezpłatnie.

e-mail, telefon, list